Vzťahy stoja na ľuďoch,
komunity stoja na ľuďoch,
organizácie stoja na ľuďoch,
krajiny a spoločenstvá stoja na ľuďoch.
Na čo však stojí riadenie ľudských zdrojov,
na čom stojí rozvoj ľudského kapitálu?

Až priveľká miera rozhodovania stojí
na pocitoch, dohadoch a predsudkoch.
Priveľa oblastí rozvoja zamestnancov
nemá oporu v procesoch a nemá k dispozícii nástroje.
Šedá zóna neprospieva ľudskému kapitálu.
VIRTA má riešenia, VIRTA má nástroje,
určené na redukciu šedých zón.

Vízia VIRTA je prospieť rastu ľudského kapitálu,
posilniť organizácie,
podporiť komunity,
pomôcť zamestnancom.


VIRTA